Sunday, January 2, 2011

Förra årets bästa läsning


Den är skriven redan förra våren, men jag hittade precis den aslånga essän "Video Games: The Addiction" i The Observer.
Författaren Tom Bissell redogör för tre år av sitt liv där han uteslutande spelat Grand Theft Auto IV och snortat kokain.
Texten är värsta glassbomben. En episk analys av GTA som populärkulturellt Magnum Opus, allt medan Bissell genomgår en personlighetsförvandling tillsammans med drogerna.

Den enda lite deprimerande eftersmaken kom efter en insikt: Att även om man skulle struntat i alla drogepisoder känns texten som en slags kulturjournalistik som aldrig skulle tillåtas i Sverige.

1 comment:

JB said...

Mycket bra läsning. Tack!