Sunday, July 25, 2010

Fall in CaliVet inte varför halva fönstret försvinner, men klicka er till youtube för att se hela skiten.

1 comment:

Grovt Initiativ said...

school of html: i koden, ändra på båda ställena som anger upplösning, går att höfta proportionerna för det svartlappas rätt ändå. ser ut att behöva minskas till två tredjedelar eller nåt här.

det tog mig många fail att fatta det kan jag säga.