Wednesday, May 19, 2010

Kulturkanon: Ingmar Bergman - hela listan


1. Sommarlandskap
2. Drömmar
3. Lidande
4. Smärta
5. Förtvivlan
6. Gud
7. Kärlek (och brist på kärlek)
8. Familj
9. Relationer
10. Kommunikation/brist på kommunikation (mellan människor och mellan människor och gud).
11. Meningen med livet
12. Identitet
13. Konstnärskap vs vetenskap
14. Kunskap
15. Barn som offras

No comments: