Friday, March 14, 2008

Discovery!

I dagens tidning har jag en intervju med Pacific! Läs här.

Konstnären som nämns i början heter förstås Stephane Manel.

1 comment:

Smartphone said...
This comment has been removed by a blog administrator.