Friday, March 28, 2008

Filmjournalistik möter sportjournalistik

hahaha!

3 comments:

Ward said...

Haha. Aftonbladet - cutting edge since 1830

j. said...

Meh, är det inte risk för att ingen dyker upp på rinken för att de startat en anarkistisk terror cell med parrollen "kuppen mot rosenbad - on ice!" Snart kommer vi se dem komma över riddarfjärdens is matade med sprängdeg under skydden.

Kristoffer V said...

Suicide bomber-ishockey, där har du en sport jag löst biljett till.