Thursday, December 20, 2007

Top-5: Julen

1.
2.
3.
4.
5.

2 comments:

Andreas said...

Ergo den är onödig? Jag är böjd att håll amed.

Kristoffer Viita said...

Kanske, eller kanske saknar den mening. Men att listplaceringarna ändå finns där gör ju att den inte helt går att skrota, den måste snarare fyllas med något som uppenbarligen inte finns där ännu.