Sunday, June 3, 2007

Nog är det ett koksrus.

"Samma år som jag låg i krubban kablades den här ut på TV." - Karl Linus.

No comments: