Tuesday, August 21, 2007

Skojjigt meddelande från Journalistförbundet

Till dig som är frilans!

Journalistförbundet har i dag tvingats lägga ytterligare ett omfattande varsel mot Tidningsutgivarna för att få igång förhandlingarna.
Vi varslar ett stort antal företag med en åtgärd som också berör frilansar; förbud mot att använda material som produceras av andra än anställda på den egna redaktionen. Från och med 30 augusti gäller detta på alla TU-företag, med vissa undantag.

För frilansar innebär det ändå att man ska försöka arbeta som vanligt. Följ alla träffade överenskommelser, håll leveranstider och skicka faktura som vanligt. Om ett material inte publiceras på grund av varslen kan företaget publicera materialet senare, när konflikten är över.

För den frilans som försöker sälja in material och får beskedet att materialet hade köpts in, om det inte vore för konflikten, gäller följande:

Försök att få acceptans för att materialet köps in men att det publiceras senare.
Om det inte går – och du kan argumentera för att jobbet skulle ha sålts in, dokumentera och vänd dig till förbundet och sök ersättning ur konfliktfonden.

Har du redan nu material som ligger på en redaktion, inköpt för publicering, ska det inte påverka ersättningen från företaget/tidningen.

Vi ber dig komma ihåg:

Journalistförbundet har gått i konflikt för att få upp låga löner – det gynnar frilansarnas arvoden att lönenivåerna i branschen går upp.

Vi har gått i konflikt för att stärka anställningstryggheten – att gråzonen mellan anställning och annat är så liten som möjligt gynnar frilansar. Om arbetsgivarna inte kan utnyttja visstidsanställda ur denna gråzon kan frilansar vara ett bra och tydligt alternativ för arbetsgivarna.

Vi har gått i konflikt för att försvara upphovsrätten – utan upphovsrätten kan varken anställda eller frilansar ha kontroll över det egna journalistiska materialet. Och för såväl frilansar som anställda skulle det dessutom innebära förlust av både pengar och arbetstillfällen om upphovsrätten skulle gå oss ur händerna. Det kan vi alltså inte tillåta.

Konfliktjouren på förbundet besvarar frågor kring konflikten på tel 08-613 75 90.
Alla varsel finns på förbundets hemsida, där framgår vilka tidningar som är varslade.Kuuuuuul.

No comments: