Tuesday, September 25, 2007

Den man älskar kom från rymdenSåg Åke Sandgrens Den man älskar idag. Vet ni vad Rolf Lassgårds bufflige alfahanne till rollperson fått för namn i filmen?

Alf.

No comments: